Tag: 毒预览模式: 普通 | 列表

由南沙骑自行车到广州,其实不难

 本文前段广州话,但发现不用粗口很难开口说话,唯有乱写一通了。

       是咁的,今日家化无无聊聊咁去南沙帮手买彩票。晨早楼楼9点钟,喺金洲广场度傻的吗咁企咗几粒钟,得过几个熟客仔买咗几张。我Hi,无啦啦又畀佢刮中咗¥450,跟手买仲中埋1000蚊添。

查看更多...

Tags: 9up FF拎 人格分裂 老老实实

分类:潮文 | 固定链接 | 评论: 0 | 引用: 0 | 查看次数: 2229

下午我就回东高了,平安夜还是一个

人过  。下面送上两首MV

查看更多...

Tags: FF拎 人格分裂 9up

分类:9up | 固定链接 | 评论: 1 | 引用: 0 | 查看次数: 1767

凉秋·萧雨

 

 

 

凉秋·萧

 

暗淡愁云潜冷月,

 

零丁哀木泣风寒.

 

孤凝火舞桃红处,

 

独盼闲聊拾芳人.

 

 

Tags: 人格分裂 9up 老老实实 实习

分类:9up | 固定链接 | 评论: 61 | 引用: 0 | 查看次数: 3452

10-14实习日志记录

     周末,意味着没有工作,意味着可以休息上一整天 ,但对我等毒男而言,更多的只是空虚寂寞孤独无聊烦躁无助与失落
     虽说现在是实习期间,但毒男的生活依旧本性难移 。凌晨1点才睡觉,早上9点才懒洋洋的起来 ,看个电影,吃个饭,然后一个大好的早晨就这样被浪费了 [ ]。(其实这只是无数个被蹉跎的早晨之一)
    

查看更多...

Tags: 实习

分类:实习见闻 | 固定链接 | 评论: 0 | 引用: 0 | 查看次数: 1370