Tag: 老老实实预览模式: 普通 | 列表

由南沙骑自行车到广州,其实不难

 本文前段广州话,但发现不用粗口很难开口说话,唯有乱写一通了。

       是咁的,今日家化无无聊聊咁去南沙帮手买彩票。晨早楼楼9点钟,喺金洲广场度傻的吗咁企咗几粒钟,得过几个熟客仔买咗几张。我Hi,无啦啦又畀佢刮中咗¥450,跟手买仲中埋1000蚊添。

查看更多...

Tags: 9up FF拎 人格分裂 老老实实

分类:潮文 | 固定链接 | 评论: 0 | 引用: 0 | 查看次数: 2229

逝去的晶华Ⅱ——写在冬至,末日未至

 

逝去的晶华Ⅱ

——写在冬至,末日未至

查看更多...

Tags: 9up 人格分裂 老老实实

分类:红尘往事 | 固定链接 | 评论: 2 | 引用: 0 | 查看次数: 1520

忆百日东高点滴

 寒风萧瑟,残叶凋零,冬天的到来也就意味着我的顶岗实习正要步入尾声了。时间如流水,转瞬即逝,四个月的顶岗实习生活在忙碌中悄然而去。忆苦思甜,虽然有过心痛与疲惫,有过彷徨与失落,但当我正要拂袖而去的时候内心又是那么地眷恋不舍。

查看更多...

Tags: 实习 老老实实

分类:实习见闻 | 固定链接 | 评论: 0 | 引用: 0 | 查看次数: 1404

凉秋·萧雨

 

 

 

凉秋·萧

 

暗淡愁云潜冷月,

 

零丁哀木泣风寒.

 

孤凝火舞桃红处,

 

独盼闲聊拾芳人.

 

 

Tags: 人格分裂 9up 老老实实 实习

分类:9up | 固定链接 | 评论: 61 | 引用: 0 | 查看次数: 3452